Nieuws

Schoffelbemester 16 maisrijen

21 oktober 2021

Nieuw: Evers Schoffelbemester voor 16 maïsrijen met automatisch camerastuursysteem. De succesvolle Evers Schoffelbemester voor 8 en 12 maïsrijen is nu verder uitgebreid met een bemester voor 16 maïsrijen. Een innovatieve ontwikkeling die de capaciteit en slagkracht in het voorjaar vergroot. De grotere werkbreedte vermindert het aantal werkgangen in het perceel en rijsporen op de kopakker. De Evers Schoffelbemester draagt bij aan een duurzaam gebruik van bodem en voedingstoffen en vermindert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer

Vernieuwde breekbouten

29 juli 2021

Onlangs hebben wij een optimalisatie doorgevoerd bij onze breekbouten: • alle boutenkoppen zijn nu voorzien van het Evers artikelnummer, voor het makkelijk nabestellen van de juiste bouten • alle bouten zijn voorzien van moer, dus altijd een complete breekbout set bij de hand • de bouten zijn aangepast qua borstlengte en alle modellen zijn uitgevoerd in kwaliteit 10.9 waardoor de werking van de breekbout geoptimaliseerd is De vernieuwde breekbouten zijn vanaf nu leverbaar via Kramp in doosjes van 10 of 25 stuks)

Lees meer

Is uw maisperceel bestand tegen zware regenval?

26 juli 2021

Geen jaar is hetzelfde. Na drie droge zomers is het dit jaar zoeken naar droge momenten om gewassen te kunnen oogsten. Het benadrukt het belang om aan de slag te gaan met een toekomstbestendige maisteelt. Dit voorjaar hebben we regelmatig te maken gehad met (plaatselijk) hevige neerslag in korte tijd. Meestal is niet de hoeveelheid water direct een probleem maar de bodem. Structuurproblemen zoals bodemverdichting zijn op maispercelen meteen zichtbaar; water blijft dan staan op het perceel. Voor een maisplant is voldoende zuurstof essentieel om te kunnen groeien. Staat een perceel maïs volledig onder water, dan is alle zuurstof uit de bodem weg. Het groeistadium van de mais en met name de ontwikkeling van het wortelstelsel, bepaalt hoe lang de mais onder water kan overleven. Gemiddeld is dat 24 uur.

Lees meer

Hoe teel je aardappels zonder ploegen of spitten?

23 juli 2021

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) krijgt steeds meer aandacht in de akkerbouw. Deze wijze van akkerbouw beperkt zich niet alleen tot stoppen met ploegen. Het gaat om het verbeteren van de weerbaarheid van de bodem door opbouw van organische stof en bevordering van het bodemleven. Sinds 2009 voeren onderzoekers van Wageningen University & Research lange termijn experimenten uit waarin de effecten van gereduceerde grondbewerking gevolgd worden. In deze experimenten zijn ook Evers grondbewerkingsmachines ingezet.

Lees meer

Registratieplicht landbouwvoertuigen

23 juli 2021

Sinds 1 januari 2018 dienen alle nieuwe: • verwisselbare getrokken machines in de categorie S • aanhangwagens ten behoeve van land- of bosbouw in de categorie R een RDW-goedkeuring te hebben voor het rijden op de openbare weg Verder zijn er sinds 1 januari 2021 voor deze categorieën nieuwe regels. Voor het rijden op de openbare weg is het is verplicht om voor deze machines een kenteken aan te vragen. Evers heeft een RDW-erkenning om deze Evers machines te voorzien van een kenteken. Indien gewenst verzorgen wij dit voor u.

Lees meer

Vernieuwde Graslandbeluchter

8 juni 2021

Innovatief en efficiënt, de vernieuwde Evers Graslandbeluchter Evers Agro introduceert de vernieuwde Evers Graslandbeluchter. De Evers Graslandbeluchter is ontwikkeld om oppervlakkige verdichtingen en verslemping in de toplaag van de graszode op te heffen. Uniek aan de vernieuwde uitvoering is de optionele 3-punts mechanische hefinrichting en een monteerbare driepunt voor de Graslandbeluchters met een vast frame.

Lees meer

Quarter breder inzetbaar

4 juni 2021

Nieuwe uitvoering Evers Quarter Strip-till bemester Door innovaties breder inzetbaar en lichter De nieuwe uitvoering van de Evers Quarter Strip-till rijenbemester is een doorontwikkeling van de reeds bestaande Quarter. Een precisie rijen-bemester die op onbewerkte akkers een rij bewerkt, eventuele bodemverdichting opheft, mest in de rij injecteert en de mest inwerkt. Daarmee ligt het zaaibed voor mais of andere gewassen klaar en is in de bewerkte rij te zaaien. De wortels komen direct bij de plek waar de meeste voeding zit, met een veel betere benutting van de voedingsstoffen als gevolg. Tussen de rijen vindt geen grondbewerking plaats, waardoor de bodem tussen de rijen zijn volledige draagkracht behoudt. Het perceel is daarmee ook beter beschermd tegen erosie, verstuiving en verslemping. Strip-till is positief voor bodemstructuur en -leven, en spaart werkgangen en (brandstof)kosten.

Lees meer

Update Demo Ruggenteeltwoeler

3 juni 2021

De overtollige neerslag en het koude weer dit voorjaar benadrukken het belang om aan de slag te gaan met een toekomstbestendige maisteelt. Mais op ruggen is een voorbeeld van het ontwikkelen van toekomstbestendige maisteelt. Bij Evers organiseren we dit jaar een demo-tour voor ‘Mais op ruggen’. De afgelopen tijd zijn we vol enthousiasme van start gegaan en is met de demo-combinatie op een groot aantal percelen inmiddels de mais op ruggen gezaaid. De Demotour is in Limburg gestart waarna vervolgens in meerdere plaatsen in Nederland en Duitsland mais op ruggen is gezaaid. Een aantal percelen in het Noorden en het Westen van ons land lieten nog even op zich wachten vanwege de vele neerslag en het koude voorjaar.

Lees meer

Prototype Evers zaaibedcombinatie

1 juni 2021

Ervaringen prototype Evers zaaibedcombinatie veelbelovend Dit voorjaar hebben wij bij diverse akkerbouwers een nieuwe zaaibedcombinatie getest. De combinatie van front- en achterwerktuig bewerkt de grond ondiep op een breedte van 3 meter. De zaaibedcombinatie is vooral bedoeld voor ondiepe zaaibedbereiding, van bijvoorbeeld uien en bieten, maar een aantal cm dieper kan ook.

Lees meer

Demo Ruggenteeltwoeler

12 april 2021

Wilt u meer zekerheid voor een geslaagde maisteelt? Dan demonstreren wij graag bij u of uw klanten onze Ruggenteelwoeler in combinatie met maïszaaimachine. Wij zijn overtuigd van de voordelen van een maisteelt op ruggen. Durft u het aan? Voordelen van maisteelt op ruggen Mais telen op ruggen zorgt voor meer zekerheid en betrouwbaarheid voor een geslaagde maisteelt. Een bewerking van de Ruggenteelwoeler in combinatie met de zaaimachine biedt de volgende voordelen: Organische stof blijft boven in de bouwvoor door de niet-kerende-grondbewerking De ruggen zorgen voor een groter bodemoppervlak waardoor de bodem in het voorjaar sneller opwarmt. Hogere bodemtemperatuur vergemakkelijkt de voedingsstoffen opname en stimuleert de wortelontwikkeling. Bij extreme regenval blijft het water tussen de ruggen staan. De maisplant staat droog.

Lees meer

Drie tips om uw grasland in topconditie te brengen!

1 april 2021

Na een memorabele sneeuwval begin februari heeft het voorjaar snel zijn intrede gedaan. De temperatuur begon snel te stijgen net als de temperatuursom. De bodem is aan het opwarmen en het voorjaar staat in de startblokken. Het is dus tijd om het grasland te verzorgen om de basis voor kwalitatief goed ruwvoer te leggen. Met de volgende drie tips brengt u uw grasland in topconditie: Tip 1: Beoordeel het grasland Een hoge kwaliteit ruwvoer telen start bij de basis, namelijk een goed en fit grasland. Een goed grasland beschikt over een juist uitgebalanceerd grassenbestand en een optimale bodemstructuur die in optimale conditie is. Om dat te realiseren is goede beoordeling van belang:

Lees meer

Goede basis - optimale oogst

29 maart 2021

Een goede basis zorgt voor een optimale oogst! 2021 is begonnen, een nieuw teeltjaar met nieuwe kansen. Om een optimale oogst te realiseren moet de bodem vitaal zijn. Voor een gezonde bodem zijn goede voedingsstoffen, een optimale vochtvoorziening en de juiste bewerking essentieel. De eerste sleutel in de bodem in vitale conditie brengen is het opheffen van verdichtingen en op een juiste manier bewerken. Eventuele storende lagen in de bodem belemmeren de wortelontwikkeling en de capillaire werking van de bodem. In deze omstandigheden neemt een gewas niet alle benodigde voedingsstoffen en vocht op. Verdichtingen zijn op te heffen door de bodem los te trekken of open te breken. De vitaliteit van de bodem blijft zo behouden. Verder zorgt dit voor:

Lees meer

Groenbemester verkleinen om stikstof te benutten

25 maart 2021

Het groeiseizoen van de groenbemester nadert zijn einde. De vastgelegde voedingsstoffen zijn opgeslagen in de wortels en bladeren van de plant. Om deze stikstof en voedingsstoffen goed te benutten in de vervolgteelt is het van belang om de groenbemester tijdig in te werken. Door de groenbemester mechanisch te verkleinen en in te werken start het mineralisatieproces. Bij het mechanische verkleinen is het belangrijk om de groene plantdelen en de wortel van elkaar te scheiden, oftewel ‘ontkoppel de accu van het apparaat’. Het mineralisatieproces vraagt tijd, ongeveer drie maanden, om de voedingsstoffen beschikbaar te maken en optimaal te laten benutten door het nieuwe gewas.

Lees meer

Injectie micro-organismen

27 januari 2021

Goede resultaten nieuwe toepassing Evers Graslandwoeler in Zwitserland - injectie micro-organismen Onze importeur A. Leiser AG in Zwitserland heeft een Graslandwoeler WBG 5-300 voorzien van een installatie om vloeistof met micro-Organismen te injecteren in de bodem. De Graslandwoeler heft eerst de aanwezige verdichtingen op tot een diepte van 15 tot 45 cm. Het speciale design van de MT-tand voorkomt vermenging van de bodemlagen. Het woelen van het grasland heeft een positief effect op de capillaire werking en het zuurstofgehalte in de bodem. Het tegelijk injecteren van micro-Organismen levert goede resultaten op, aldus de enthousiaste reactie van Matthias van onze importeur en zijn klant Lohnunternehmen Beutler. Er is een betere humusopbouw, betere waterdoorlaatbaarheid en een vruchtbaardere bodem. Door het van opheffen van de verdichtingen met de Graslandwoeler, kunnen de micro-organismen snel en effectief aan het werk gaan. De boeren reageren zeer positief; ‘Het gras is veel groener.’

Lees meer

Duodisc nu ook in smallere werkbreedtes

27 januari 2021

Evers Duodisc combi-bemester nu ook in smallere werkbreedtes Na de succesvolle introductie van de Evers Duodisc (werkbreedte 9,75-18 meter) is het assortiment verder uitgebreid met smallere werkbreedtes, van 4 tot 9,75 meter. De Evers Duodisc is ontwikkeld om mest in granen en op grasland uit te rijden. Door de ontwikkeling van de nieuwe bemesters met smallere werkbreedtes, beschikt Evers nu over een compleet assortiment bemesters tot een werkbreedte van 18 meter. Geschikte bemesters voor zowel de ‘kleinere’ getrokken tanks tot aan de ‘grote’ zelfrijders. De nieuwe bemesters kenmerken zich door een 2- of 3-delig opklapbaar frame. Voor de werkbreedte van 4 tot 7 meter is de bemester uitgerust met een 2-delig opklapbaar frame. Voor de werkbreedte 7,5 tot 9,75 meter is bemester voorzien van een 3-delig opklapbaar frame. Voor een goede mestverdeling beschikt de Duodisc over twee mestverdelers. Dit resulteert in een eenvoudige slanggeleiding wat de kans op knikkende slangen vermindert.

Lees meer

Uitrijperiode van drijfmest gaat bijna van start

27 januari 2021

Hoe mag ik mest uitrijden in 2021? Het aftellen kan beginnen! Vanaf 16 februari is het weer mogelijk om drijfmest uit te rijden op gras- en bouwland. Voor drijfmest en vaste mest gelden verschillende regels. Bepalend wat mag is afhankelijk van de grondsoort en of de mest ‘in’ of ‘op’ de grond wordt uitgereden. Het ‘in’ de grond injecteren van de mest vermindert de ammoniak uitstoot, waarmee mest injecteren emissiearm is. Sinds dit jaar is er een wijziging in de uitrijperiode van drijfmest voor maïspercelen op zand- en lössgrond. Volgens de nieuwe wet mag u op maïspercelen pas vanaf 15 maart mest uitrijden. Tevens dient de agrariër uiterlijk 15 februari zijn maïspercelen te registreren bij het RVO.

Lees meer

Samenwerking met Agrihandler Polen

21 september 2020

Evers Agro in enthousiaste samenwerking met Agrihandler, gevestigd in Toruń Polen.

Lees meer

Nieuw: Evers Duodisc - combi bemester voor graan en gras

1 september 2020

De Evers Duodisc is ontwikkeld om mest in granen en op grasland uit te rijden. Deze bemester is een doorontwikkeling van de Evers Tribus combi bemester. Het grote voordeel van de Duodisc is dat de bemester een hoge uitbrengcapaciteit combineert met een grote werkbreedte (tot 18 m) en eveneens op 9 meter te gebruiken is.

Lees meer

Nieuw: bemesten en schoffelen in één werkgang

12 juni 2020

Evers introduceert combinatiemachine voor het bemesten en schoffelen van maisland De unieke schoffel-bemester brengt de mest zowel links als rechts van de rij. De roterende schoffel, die direct achter de mestuitloop zit, mengt vervolgens de mest met de aarde. Het mengen van de aarde met mest zorgt ervoor dat verbranding van de maisplant door sterk geconcentreerde meststoffen voorkomen wordt. Deze machine is daarmee in staat om een nagift drijfmest te geven aan de groeiende maisplant, die vervolgens hierdoor een extra groei boost krijgt. Uniek is dat deze schoffel ook in percelen met extreem veel onkruid uitstekend werk levert .

Lees meer

Bodemverdichting opheffen?

12 juni 2020

Houd de bodem vitaal en hef bodemverdichting op met de Holsteiner voorzetwoeler Om de bodem in een goede conditie te houden en een optimale oogst te realiseren is het belangrijk de bodem vitaal te houden. Vitaal betekent het opheffen van verdichting en het op de juiste manier bewerken van de bodem. Opheffen verdichting Bodemverdichting belemmert de groei van gewassen, doordat de wortelontwikkeling belemmerd is en het wateropnemend vermogen van de bodem lager is. Zodra er sprake is van bodemverdichting moet deze, als de bodemomstandigheden het toelaten, opgeheven worden. Door de bodem te woelen

Lees meer

Test nieuwe Evers Ruggenteeltwoeler

12 mei 2020

Begin mei testte Evers bij Mts. Eshuis in Diffelen (Ov.) een nieuwe machine die ruggen opbouwt om naderhand mais in te zaaien. In het noorden van Duitsland wordt deze techniek al een tijd gebruikt. Daar wordt vaak gebruik gemaakt van een vier- of zes rijige machine, die wordt gecombineerd met een maiszaaimachine. Zo wordt in één werkgang de rug opgebouwd en de mais gezaaid. Voordelen mais in ruggen zaaien In Nederland is mais zaaien in ruggen betrekkelijk nieuw, deze wijze van zaaien heeft een aantal voordelen: Meer zekerheid van een goede maisopbrengst Organische stof blijft boven in de bouwvoor door niet kerende grondbewerking Goede benutting van water en minerale voedingstoffen – minder verdamping van water De grond op de ruggen warmt sneller op, wat vroeg(er) zaaien mogelijk maakt Beter en dieper wortelend gewas in de rij, actiever wortelstelsel, minder kans op stress Bij extreme regenval blijft het water tussen de rijen staan, en staat de maisplant droog op de rug Zeer goed draagvermogen omdat de grond tussen de rijen niet intensief wordt bewerkt

Lees meer

Meer en beter gras tijdens droogte?

12 mei 2020

Meer en beter gras en meer melk? De opbrengst van grasland is in belangrijke mate afhankelijk van de bodem, vocht, voeding en de samenstelling van de graszode. Als één van deze vier factoren al onvoldoende is, heeft dit grote gevolgen voor de opbrengst. Goed grasland heeft een opbrengst van toch wel 12.000 kg ds/ha. Gemiddeld grasland blijft veelal steken op een opbrengst van 10.000 kg ds/ha. Deze minderopbrengst maakt de noodzaak voor het werken aan goed grasland meer dan duidelijk. Bodem en vocht In tijden van droogte is beregenen een mogelijkheid. Ook zie je de afgelopen jaren dat beregenen soms niet kan, mede vanwege de te lage (grond)waterstanden. De bodem is een ander verhaal, daar heb je meer invloed op, doordat verdichtingen machinaal op te heffen zijn. De Evers graslandwoeler verbetert de bodemstructuur en heft verdichte lagen zoals een ploegzool of verdichtingen ten gevolge van zware machines op en houdt de graszode daarbij intact. Het opheffen van wat diepere bodemverdichting is belangrijk om in natte perioden voldoende afwatering te hebben en tevens om de wortels gemakkelijker dieper te laten wortelen. In drogere perioden blijft uw graszode hierdoor langer groen.

Lees meer

Evers Mustang in mooie zaaicombinatie

17 april 2020

Voor Mts. Bouwhuis-Ligtenberg heeft Evers een vaste tand cultivator geleverd die de basis vormt voor hun nieuwe zaaicombinatie. Hiermee bereidt Chiel Bouwhuis het zaaibed en zaait hij in één werkgang op 4,5 meter breed. De combimachine is de compact gebouwde Evers vaste tand cultivator, type Mustang, met daaraan een Lemken zaaimachine. De Evers cultivator zorgt voor een perfecte zaaibedvoorbereiding waarna de precisiezaaimachine inzaait. Zaaibedvoorbereiding en zaaien in één werkgang. Normaal is deze cultivator Evers rood, in dit geval is op verzoek van de klant de combinatie in Lemken blauw gespoten.

Lees meer

Nieuwe Evers messenrol

20 maart 2020

Groenbemesters zorgen in combinatie met niet kerende grondbewerking voor het in stand houden en verbeteren van de bodemstructuur. Daarvoor moet de groenbemester goed, snel en effectief worden ingewerkt. De Evers dubbele messenrol snijdt groenbemesters effectief kapot

Lees meer

Evers bespaart op energiekosten

12 maart 2020

Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Twente, VNO-NCW, provincie Overijssel en gemeente Almelo stimuleren energiebesparingsmaatregelen. Bekijk de video en zie hoe Evers dit heeft opgepakt.

Lees meer

Vernieuwde schijveneg op Agritechnica

31 oktober 2019

Tijdens Agritechnica 2019 in Hannover introduceert Evers een vernieuwde schijveneg. Evers is op Agritechnica zowel in de grondbewerkingshal 11 (stand C30) als in de bemestingshal 22 (stand A11) aanwezig. De unieke Evers schijveneg is leverbaar met twee of vier rijen schijven. Nieuw zijn de schijfelementen met rubberen torsievering en

Lees meer

Twee noviteiten op Agritechnica

31 oktober 2019

Evers is op de Agritechnica 2019 in Hannover zowel in hal 11 (bodembewerking en zaaibedbereiding) als in hal 22 (mesttechniek) aanwezig. Daarnaast staan op stands van samenwerkingspartners diverse Evers machines. In hal 11 (stand C30) introduceert Evers de vernieuwde schijveneg, verkrijgbaar met twee of vier rijen schijven. Deze professionele

Lees meer

Graslandwoeler voor woelen in maisonderzaai

29 augustus 2019

Evers introduceert een nieuw model Graslandwoeler met een variabele tandafstand van 75 tot 90 cm. Met de tandafstand op 75 cm. is deze woeler uitermate geschikt om de bodem tussen de rijen maisstoppels te woelen. De nieuwe woeler is ontwikkeld om structuurschade in maisland te herstellen.

Lees meer

Precisiebemesting met de Evers rijenbemester

3 september 2018

Evers introduceert een nieuwe serie rijenbemesters op Agrotechniek Holland. Deze machines zijn ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier mest in de rij in te brengen, waarbij milieu en maisplant een belangrijke rol spelen. Deze oplossing voor rijenbemesting loopt vooruit op het 6e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn en de aanpassing in het stelsel in de richting van verplichte rijenbemesting.

Lees meer

Ruggenteeltwoeler op ATH

28 augustus 2018

Een noviteit op de ATH is de Evers ruggenteeltwoeler. Deze machine is geconstrueerd om gewassen zoals mais, koolzaad en wortelen op ruggen te verbouwen. De combinatie van de diepe, niet kerende grondbewerking bij het maken van ruggen zorgt ervoor dat gewassen dieper en beter kunnen wortelen. In de rug ligt de grond los terwijl tussen de rijen de grond juist minder doorlatend is.

Lees meer

Roelof KleinJan nieuwe directeur

14 september 2017

Landbouwmachinefabrikant Evers Agro heeft in augustus een nieuwe directeur aandeelhouder gekregen in de persoon van Roelof KleinJan, vanwege pensionering van de voormalige directeur. Evers Agro is gespecialiseerd in machines voor bodembewerking, mestinwerking en graslandonderhoud.

Lees meer
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief