Nieuws

Samenwerking met Agrihandler Polen

21 september 2020

Evers Agro in enthousiaste samenwerking met Agrihandler, gevestigd in Toruń Polen.

Lees meer

Nieuw: Evers Duodisc - combi bemester voor graan en gras

1 september 2020

De Evers Duodisc is ontwikkeld om mest in granen en op grasland uit te rijden. Deze bemester is een doorontwikkeling van de Evers Tribus combi bemester. Het grote voordeel van de Duodisc is dat de bemester een hoge uitbrengcapaciteit combineert met een grote werkbreedte (tot 18 m) en eveneens op 9 meter te gebruiken is.

Lees meer

Nieuw: bemesten en schoffelen in één werkgang

12 juni 2020

Evers introduceert combinatiemachine voor het bemesten en schoffelen van maisland De unieke schoffel-bemester brengt de mest zowel links als rechts van de rij. De roterende schoffel, die direct achter de mestuitloop zit, mengt vervolgens de mest met de aarde. Het mengen van de aarde met mest zorgt ervoor dat verbranding van de maisplant door sterk geconcentreerde meststoffen voorkomen wordt. Deze machine is daarmee in staat om een nagift drijfmest te geven aan de groeiende maisplant, die vervolgens hierdoor een extra groei boost krijgt. Uniek is dat deze schoffel ook in percelen met extreem veel onkruid uitstekend werk levert .

Lees meer

Bodemverdichting opheffen?

12 juni 2020

Houd de bodem vitaal en hef bodemverdichting op met de Holsteiner voorzetwoeler Om de bodem in een goede conditie te houden en een optimale oogst te realiseren is het belangrijk de bodem vitaal te houden. Vitaal betekent het opheffen van verdichting en het op de juiste manier bewerken van de bodem. Opheffen verdichting Bodemverdichting belemmert de groei van gewassen, doordat de wortelontwikkeling belemmerd is en het wateropnemend vermogen van de bodem lager is. Zodra er sprake is van bodemverdichting moet deze, als de bodemomstandigheden het toelaten, opgeheven worden. Door de bodem te woelen

Lees meer

Test nieuwe Evers Ruggenteeltwoeler

12 mei 2020

Begin mei testte Evers bij Mts. Eshuis in Diffelen (Ov.) een nieuwe machine die ruggen opbouwt om naderhand mais in te zaaien. In het noorden van Duitsland wordt deze techniek al een tijd gebruikt. Daar wordt vaak gebruik gemaakt van een vier- of zes rijige machine, die wordt gecombineerd met een maiszaaimachine. Zo wordt in één werkgang de rug opgebouwd en de mais gezaaid. Voordelen mais in ruggen zaaien In Nederland is mais zaaien in ruggen betrekkelijk nieuw, deze wijze van zaaien heeft een aantal voordelen: Meer zekerheid van een goede maisopbrengst Organische stof blijft boven in de bouwvoor door niet kerende grondbewerking Goede benutting van water en minerale voedingstoffen – minder verdamping van water De grond op de ruggen warmt sneller op, wat vroeg(er) zaaien mogelijk maakt Beter en dieper wortelend gewas in de rij, actiever wortelstelsel, minder kans op stress Bij extreme regenval blijft het water tussen de rijen staan, en staat de maisplant droog op de rug Zeer goed draagvermogen omdat de grond tussen de rijen niet intensief wordt bewerkt

Lees meer

Meer en beter gras tijdens droogte?

12 mei 2020

Meer en beter gras en meer melk? De opbrengst van grasland is in belangrijke mate afhankelijk van de bodem, vocht, voeding en de samenstelling van de graszode. Als één van deze vier factoren al onvoldoende is, heeft dit grote gevolgen voor de opbrengst. Goed grasland heeft een opbrengst van toch wel 12.000 kg ds/ha. Gemiddeld grasland blijft veelal steken op een opbrengst van 10.000 kg ds/ha. Deze minderopbrengst maakt de noodzaak voor het werken aan goed grasland meer dan duidelijk. Bodem en vocht In tijden van droogte is beregenen een mogelijkheid. Ook zie je de afgelopen jaren dat beregenen soms niet kan, mede vanwege de te lage (grond)waterstanden. De bodem is een ander verhaal, daar heb je meer invloed op, doordat verdichtingen machinaal op te heffen zijn. De Evers graslandwoeler verbetert de bodemstructuur en heft verdichte lagen zoals een ploegzool of verdichtingen ten gevolge van zware machines op en houdt de graszode daarbij intact. Het opheffen van wat diepere bodemverdichting is belangrijk om in natte perioden voldoende afwatering te hebben en tevens om de wortels gemakkelijker dieper te laten wortelen. In drogere perioden blijft uw graszode hierdoor langer groen.

Lees meer

Evers Mustang in mooie zaaicombinatie

17 april 2020

Voor Mts. Bouwhuis-Ligtenberg heeft Evers een vaste tand cultivator geleverd die de basis vormt voor hun nieuwe zaaicombinatie. Hiermee bereidt Chiel Bouwhuis het zaaibed en zaait hij in één werkgang op 4,5 meter breed. De combimachine is de compact gebouwde Evers vaste tand cultivator, type Mustang, met daaraan een Lemken zaaimachine. De Evers cultivator zorgt voor een perfecte zaaibedvoorbereiding waarna de precisiezaaimachine inzaait. Zaaibedvoorbereiding en zaaien in één werkgang. Normaal is deze cultivator Evers rood, in dit geval is op verzoek van de klant de combinatie in Lemken blauw gespoten.

Lees meer

Nieuwe Evers messenrol

20 maart 2020

Groenbemesters zorgen in combinatie met niet kerende grondbewerking voor het in stand houden en verbeteren van de bodemstructuur. Daarvoor moet de groenbemester goed, snel en effectief worden ingewerkt. De Evers dubbele messenrol snijdt groenbemesters effectief kapot

Lees meer

Evers bespaart op energiekosten

12 maart 2020

Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Twente, VNO-NCW, provincie Overijssel en gemeente Almelo stimuleren energiebesparingsmaatregelen. Bekijk de video en zie hoe Evers dit heeft opgepakt.

Lees meer

Vernieuwde schijveneg op Agritechnica

31 oktober 2019

Tijdens Agritechnica 2019 in Hannover introduceert Evers een vernieuwde schijveneg. Evers is op Agritechnica zowel in de grondbewerkingshal 11 (stand C30) als in de bemestingshal 22 (stand A11) aanwezig. De unieke Evers schijveneg is leverbaar met twee of vier rijen schijven. Nieuw zijn de schijfelementen met rubberen torsievering en

Lees meer

Twee noviteiten op Agritechnica

31 oktober 2019

Evers is op de Agritechnica 2019 in Hannover zowel in hal 11 (bodembewerking en zaaibedbereiding) als in hal 22 (mesttechniek) aanwezig. Daarnaast staan op stands van samenwerkingspartners diverse Evers machines. In hal 11 (stand C30) introduceert Evers de vernieuwde schijveneg, verkrijgbaar met twee of vier rijen schijven. Deze professionele

Lees meer

Graslandwoeler voor woelen in maisonderzaai

29 augustus 2019

Evers introduceert een nieuw model Graslandwoeler met een variabele tandafstand van 75 tot 90 cm. Met de tandafstand op 75 cm. is deze woeler uitermate geschikt om de bodem tussen de rijen maisstoppels te woelen. De nieuwe woeler is ontwikkeld om structuurschade in maisland te herstellen.

Lees meer

Precisiebemesting met de Evers rijenbemester

3 september 2018

Evers introduceert een nieuwe serie rijenbemesters op Agrotechniek Holland. Deze machines zijn ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier mest in de rij in te brengen, waarbij milieu en maisplant een belangrijke rol spelen. Deze oplossing voor rijenbemesting loopt vooruit op het 6e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn en de aanpassing in het stelsel in de richting van verplichte rijenbemesting.

Lees meer

Ruggenteeltwoeler op ATH

28 augustus 2018

Een noviteit op de ATH is de Evers ruggenteeltwoeler. Deze machine is geconstrueerd om gewassen zoals mais, koolzaad en wortelen op ruggen te verbouwen. De combinatie van de diepe, niet kerende grondbewerking bij het maken van ruggen zorgt ervoor dat gewassen dieper en beter kunnen wortelen. In de rug ligt de grond los terwijl tussen de rijen de grond juist minder doorlatend is.

Lees meer

Roelof KleinJan nieuwe directeur

14 september 2017

Landbouwmachinefabrikant Evers Agro heeft in augustus een nieuwe directeur aandeelhouder gekregen in de persoon van Roelof KleinJan, vanwege pensionering van de voormalige directeur. Evers Agro is gespecialiseerd in machines voor bodembewerking, mestinwerking en graslandonderhoud.

Lees meer
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.