Hoe bewerk je stoppels optimaal?

26 augustus 2022

Na de oogst van graan en mais blijft een land met enkel gewasstoppels achter. Tijd om het land te bewerken en een groenbemester in te zaaien. Echter, wat is de juiste stoppelbewerking? Waar moet een teler rekening mee houden?

Bij stoppelbewerking is het van belang om de plantenwortels af te snijden van de vaste ondergrond. Na het lossnijden van de wortels moeten de gewasresten worden gemengd met de grond. Na het afsnijden nemen de plantenwortels geen vocht meer op uit de bodem. De gewasresten worden na inmenging met de grond verteerd door de bodem,

De gewasresten in de bodem komen ten goede aan het organische stofgehalte van de bodem. Verder bevordert de afbraak van de gewasresten het bodemleven. Micro-organismen, wormen en pendelaars zullen zich uitleven op de gewasresten. Door de gecreëerde gangen van deze bodembewoners trekt vocht en zuurstof gemakkelijk in de bodem. Dit heeft een positief effect op de groei van de groenbemester.

Tijdens het uitvoeren van de stoppelbewerking is het mogelijk gelijktijdig een groenbemester te zaaien. Dit kan ook in een tweede werkgang na de stoppelbewerking. De stoppelbewerking moet ervoor zorgen dat het zaad van de groenbemester de concurrentiestrijd van de gewasresten wint. Daarom is het van belang de gewasresten goed te vernietigen.

Vanaf de start van de teelt rijden er veel grote, zware landbouwmachines over het perceel. In combinatie met slechte weersomstandigheden kunnen er snel verdichte lagen in de ondergrond ontstaan. Het uitvoeren van de stoppelbewerking is een goed moment om ook deze verdichte lagen aan te pakken. Zo zakt neerslag in de nattere winterperiode gemakkelijk de grond in.

Hieronder een aantal Evers machines die in te zetten zijn voor stoppelbewerking, het vernietigen van groenbemesters en het opheffen van bodemverdichting.

Evers schijveneg

De Evers schijveneg is verkrijgbaar in 2-balks en 4-balks uitvoering. Bij de Vario-disc schijveneggen is de hoek van de schijven traploos per rij in te stellen. Hierdoor is de Evers schijveneg optimaal in te stellen voor de gewenste werkzaamheden. Door de grote afstand tussen de schijven en de traploos instelbare agressiviteit gaan de gewasresten goed door de machine. Zo werkt u gegarandeerd verstoppingsvrij. De Evers schijveneg is de optimale machine voor de vernietiging van groenbemesters in het voorjaar. Een goede aanwinst op uw bedrijf en breed inzetbaar het gehele seizoen.

Evers Orlov schijveneg met 4 rijen schijven en snijrol
Evers Orlov schijveneg met 4 rijen schijven en snijrol

Evers stoppelcultivator

De Evers stoppelcultivator snijdt de plantenwortels in de bodem af door middel van brede ganzenvoetbeitels. Na het los snijden op een diepte van 10 tot 20 centimeter worden de gewasresten gemengd met de grond. De verstelbare schijven egaliseren de grond en zorgen voor een goede menging. Door een zaaimachine op de Evers stoppelcultivator te bouwen is in één werkgang de stoppel te bewerken en groenbemester te zaaien.

Evers Brumby stoppelcultivator
Evers Brumby stoppelcultivator

Evers voorzetcultivator

Voor het opheffen van verdichte lagen in de bodem biedt Evers de voorzetcultivator. De machine beschikt over een rij tanden die de grond diep lostrekken. In combinatie met de schijveneg of stoppelcultivator heft de voorzetcultivator verdichte lagen op en bewerkt de stoppel.

Evers Holsteiner voorzetcultivator
Evers Holsteiner voorzetcultivator

Evers Snijrol 

De Evers snijrol is zeer effectief voor maisstoppelbewerking en om op een milieuvriendelijke manier de larve van de maisstengelboorder te bestrijden. 

Evers Orlov schijveneg
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief