Zaaibedbereiding

De zaaibedbereiding van de toplaag is de laatste bewerking van de bodem, voordat het zaad in de grond wordt geplant of gezaaid.

Zaaibedbereiding en een goed zaaibed maken

Een goede gewasopbrengst of oogst begint bij alle voorbereidende grondbewerkingen. De laatste stap van de voorbereidende grondbewerking is de zaaibed bereiding. Vragen als hoe diep moet ik het zaaibed bewerken en moet ik het aandrukken en op welke wijze, zijn te beantwoorden op basis van grondsoort, organische stofgehalte in de bodem, vochthuishouding en het soort gewas.

Een goed zaadbed draagt er aan bij dat de eerste weken na zaaien direct een goede kieming plaatsvindt. Door te zaaien in aangedrukte of bezakte vochtige grond is de opkomst van het zaad veel minder afhankelijk van regen.

Zaaien in vochtige ondergrond

Een voorwaarde voor een voorspoedige kieming is het zaaien in vochtige grond, waarbij het zaad kan beschikken over vocht. Het kiemingsproces vindt dan plaats, ook al blijft het gedurende een tijd droog. Ligt het zaad net boven de aangedrukte vochtige ondergrond, dan is het zaad minder afhankelijk van regen na het inzaaien. Daarbij is het belangrijk dat het zaad overal op de juiste diepte ligt. Ligt het zaad overal even diep, dan komt het gewas gelijkmatig op. Bij te ondiep zaaien is het risico van uitdrogen of het opvreten door muizen of gevogelte aanwezig.  Bij de diep zaaien dan is de afstand die de kiem moet afleggen te groot, waardoor ziekten meer kans krijgen.

Welke bewerking bij welke grondsoorten 

Het type bewerking hangt af van de grondsoort waarop de gewassen verbouwd worden. Belangrijke verschillen tussen enerzijds klei- en zavelgronden en anderzijds zand en dalgronden zijn de volgende.

Klei-, zavel- en leemhoudende zandgronden 

Het is belangrijk het zaad in iets aangedrukte vochtige grond te zaaien. Meestal is een laag van 2 tot 3 centimeter verkruimelde grond bovenop een wat aangedrukte ondergrond ideaal om een snelle en gelijkmatige kieming mogelijk te maken. Als na de voorbereidende grondbewerking het land vlak ligt kan vaak in één bewerking zowel het zaaibed als het zaaien plaatsvinden. Beperk hierbij de insporing zoveel mogelijk, door met brede banden of dubbellicht met een lage spanning te werken.

Zand- en dalgronden

Het opheffen van bodemverdichting is op zand- en dalgronden erg belangrijk, omdat daarmee water in het voorjaar sneller in de bodem wegzakt en de grond beter doorwortelbaar is. Na de diepere grondbewerking is het belangrijk de grond over de hele werkbreedte voldoende aan te drukken. Vervolgens is het zaaibed op dezelfde diepte voor te bereiden, waardoor het zaad gemakkelijk overal even diep te zaaien is.

Er zijn diverse bewerkingen mogelijk om de bodem optimaal voor te bereiden op het zaaigoed. 

Door de jarenlange ervaring op het gebied van bodembewerking en zaaibedbereiding bieden de machines van Evers een optimale combinatie voor elke grondsoort en gewas. Het assortiment aan nalooprollen biedt een goede oplossing om de toplaag van de bodem goed aan te drukken zodat het vochtgehalte op peil blijft voor een gegarandeerde kieming van de zaden. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief