Bodemverdichting opheffen

Als in een gemiddeld jaar grasland in het voor- en najaar te nat is en in de zomer te droog, kan dit bodemverdichting veroorzaken. Het opheffen van de bodemverdichting laat dan een enorme verbetering zien. Door het opheffen van de bodemverdichting kan veel regenwater gemakkelijker in de bodem wegzakken terwijl tijdens droogte het grasland juist meer beschikking heeft over vocht.

De oorzaak van bodemverdichting

Veel veehouders constateren een afnemende kwaliteit van de grasgroei op hun land. Een oorzaak is het intensieve gebruik van het grasland. Onder meer het vaak berijden met (steeds zwaardere) landbouwmachines leidt tot bodemverdichting, die meestal op een diepte van 25 tot 30 cm voorkomt. Ook kan een ploegzool storende laag veroorzaken. 

Bij oppervlakkige bodemverdichting groeien de wortels niet ver genoeg in de grond om water en voedingsstoffen op te nemen. Bij zowel oppervlakkige als diepere bodemverdichting zal bij hevige regenval het water onvoldoende snel in de grond weg zakken, waardoor plassen en natte plekken ontstaan. Natte plekken leiden tot zuurstoftekort, groeivertraging en het afsterven van planten. Zo verandert het grasland in een nat perceel met gras van slechte kwaliteit. Hierdoor neemt zowel de voedingswaarde van het gras, als de kilogrammen droge stof per hectare af.

Bodemverdichting opheffen met de graslandwoeler

Met de graslandwoeler van Evers heft u bodemverdichting op terwijl de graszode intact blijft. Het wateropnemend vermogen van de bodem verbetert, waardoor het grasland in het voorjaar eerder te berijden en/of te beweiden is. De verbeterde bodemstructuur zorgt tevens dat de grasmat langer de goede grassen bevat, waardoor het (relatief dure) opnieuw inzaaien uit te stellen is, of zelfs helemaal achterwege kan blijven.

De graslandwoeler snijdt door de graszode, heft met de woelertand de bodemverdichting op en drukt de open snede (waar de woelertand doorheen is gegaan) weer dicht met de rol. Zo breekt de woelertand de verdichting open terwijl de graszode intact blijft.

Evers penetrometer

Check met de Evers penetrometer op welke diepte de bodemverdichting zit. Bekijk de video.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief