Graslandverzorging

Voor een kwalitatief goede opbrengst van uw grasland is professioneel graslandonderhoud noodzakelijk. Het belangrijkste doel daarbij is het fit houden van de graszode. De graslandmachines van Evers verzekeren u van een hogere en kwalitatief betere gras opbrengst. De doorzaaimachine verwijdert slechte grassen en onkruid en zorgt voor verjonging van de grasmat. Beluchten en woelen heffen bodemverdichting op en bevorderen de waterafvoer, bewortelbaarheid en zuurstofgehalte waardoor het gras de voedingsstoffen beter kan opnemen.

Bodemverdichting en grasland woelen

Veel veehouders constateren dat het intensieve gebruik van hun grasland tot gevolg heeft dat het gras minder goed groeit. Het gebruik van steeds zwaardere landbouwmachines veroorzaakt bodemverdichting, meestal op een diepte van zo’n 25 tot 30 cm. Door deze bodemverdichting kunnen de wortels van het gras niet ver genoeg de grond in groeien, waardoor water en voedingsstoffen onvoldoende kunnen worden opgenomen. De graslandwoelers van Evers lossen bodemverdichting op door de diepere grondlagen te bewerken. Ze doorbrekende verdichting, waarbij de graszode intact blijft. 

Verdichting van de graszode en beluchten

Grasland wordt vaak zeer intensief gebruikt. Door intensieve beweiding, overvloedige neerslag of zware machines die over het grasland rijden ontstaat verdichting en verslemping van de bodem. Om de groei en kwaliteit van het gras niet in gevaar te brengen, is het beluchten van de graszode essentieel.De graslandbeluchter van Evers verwijdert moeiteloos verdichtingen in de bodemstructuur tot een diepte van 18,5 cm. Daarmee zorgt de graslandbeluchter voor een betere beluchting en doorlaatbaarheid van de graszode, wat een positief effect heeft op het waterbergend vermogen.

Graslandverjonging

Een fitte graszode is de basis voor veel en goed ruwvoer. Maar grasland heeft veel te lijden: droogte, natte plekken, voortdurend kort maaien (waardoor goede grassen geen zaad produceren), onkruid, groei van ongewenste grassen en gebruik van veel en zware machines leiden tot de achteruitgang van graszoden. Beschadigde graszoden bieden ruimte aan ongewenste grassen en onkruid, wat de opbrengst en voederwaarde van het grasland aanzienlijk vermindert. 

De Evers Grass Profi, met als motto eggen, egaliseren en zaaien en rollen is een veelzijdige, uitbreidbare machine die de vier bewerkingsstappen voor het verjongen van grasland combineert. Het egalisatiebord, de eggetanden, de zaaimachine en de rol vormen een functionele eenheid, maar zijn ook onafhankelijk van elkaar te gebruiken.

De Evers grasland verzorgingsmachines zorgen voor:

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief