Privacy

Privacyverklaring Evers Agro b.v.

Evers, gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, toeleveranciers, (potentiële) klanten (dealers en eindgebruikers) en relaties. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons, als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Evers verwerkt uw persoonsgegevens die we van u, uw organisatie of van uw werkgever ontvangen in het kader van toeleveringen, het leveren van machines en de bijbehorende nazorg. Het gaat om onder meer de volgende gegevens:

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Evers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Evers bewaart uw gegevens ten allen tijden vanuit servicebeleid en dienstverlenend oogpunt. We kunnen u daarmee informeren over ontwikkelingen binnen het vakgebied, op machine- of mechanisatiegebied. U hoeft uw gegevens dan niet opnieuw aan ons door te geven.

Recht van betrokkene(n)

U heeft recht om te vragen om inzage, wijziging en verwijdering van de door Evers verwerkte gegevens. U kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek, richten aan info@eversagro.nl of telefonisch op +31 546 644 866.  Evers reageert binnen 30 dagen op verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering.

Verstrekking aan derden

Evers verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u Evers daar voorafgaand toestemming voor geeft of wanneer Evers daartoe wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

Evers kan deze Privacyverklaring wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Privacyverklaring door op deze pagina. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 1 mei 2018

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief