Evers Agro

Rijenteeltwoeler

Gewassen telen op ruggen

Gewassen zoals mais, koolzaad en wortelen zijn uitermate geschikt om op ruggen te telen. Door de ruggen wordt de bodemoppervlakte aanzienlijk vergroot. De grotere bodemoppervlakte heeft als voordeel dat er vooral in het voorjaar meer warmte in de grond komt. Deze warmte zorgt ervoor dat fosfaat makkelijker beschikbaar is, waardoor een snellere wortelontwikkeling ontstaat.

Door de verbeterde wortelontwikkeling vindt een betere opname van mineralen plaats, kan de plant zich eerder en beter ontwikkelen en is de groeistart sneller. Vooral in een koud voorjaar is de wortelontwikkeling uitermate belangrijk voor de beginontwikkeling van de plant. Het op ruggen gezaaide gewas heeft hierdoor een aanzienlijke voorsprong.

Vanwege steeds extremere weersomstandigheden is het waterbergend vermogen van de bodem erg belangrijk

Opheffen bodemverdichting bij teelt op ruggen

Naast warmte speelt ook vocht een belangrijke rol. In de rug ligt de grond los terwijl in de rijen de grond juist minder doorlatend is. Hierdoor vindt minder verdamping plaats en hebben de gewassen een betere beschikking over het beschikbare vocht. Bij natte omstandigheden vindt een betere waterafvoer plaats waardoor water tussen de rijen blijft staan en de plant droog op de rug staat. Door het opheffen van eventuele bodemverdichting kan overtollig regenwater gemakkelijker in de bodem wegzakken.

Beter draagvermogen 

Ruggenteelt zorgt voor een beter draagvermogen van de bodem omdat alleen in de rij een diepe grondbewerking plaats vindt. Dit is belangrijk voor schoffel en andere mechanische bewerkingen later in het seizoen. 

De Evers Rijenteeltwoeler 

De zaaicombinatie bestaat uit een speciaal ontwikkelde diepwoeler met daarachter de zaaimachine waarmee de hoofdgrondbewerking, inclusief het zaaien op 75 cm., in één werkgang plaats vindt. De diepwoeler trekt de grond waar de rijen komen tot maximaal 45 cm. diep los. De woelertand mengt de grond door zijn rechte vorm niet, maar heft eventuele bodemverdichting op en breekt storende lagen en oude ploegzolen open. Door bewerkingen op deze diepte wortelt het gewas gemakkelijk dieper. De betere wortelontwikkeling heeft als voordeel dat de plant beter mineralen en vocht opneemt en dus beter groeit. 

Daarna vormen twee speciaal ontwikkelde elementen aan beide zijden van de rijen de rug. De eerder uitgereden meststoffen komen zo in de rug terecht, wat als voordeel heeft dat ze op het juiste moment beschikbaar zijn voor de wortels van de plant. Doordat de grond tussen de rijen alleen oppervlakkig wordt bewerkt trekt oppervlaktewater via de rug in de bodem. De voedingsstoffen worden daardoor naar de wortels van de plant geleid in plaats van dat de wortels op zoek moeten naar de voedingsstoffen. De rug wordt stevig aangedrukt met gietstalen rollen die zorgen voor een goede vastlegging van de rug. 

Opnemen meststoffen en verbeteren bodemleven 

Steeds strengere mestwetgeving maakt een optimale benutting van de meststoffen cruciaal voor een goede oogst. De oppervlakkige bewerking tussen de rijen zorgt dat het draagvermogen van de bodem intact blijft. Door het toepassen van zaaien op ruggen wordt ook de bodemactiviteit vergroot en blijft het bodemleven beter intact. 

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

Maatvoering in cm

TypeAantal tandenWerkbreedte Tand/rijafstand Hydr. steenbeveiligingHydr. opklapbaar frameMax. werkdiepte Cat.Transportbreedte Kg
Rijenteeltwoeler
B 4-300
430075NeeNee4533002070
Rijenteeltwoeler
HS 4-300
430075JaNee4533003260
Rijenteeltwoeler
HS-6-450
645075JaJa4533008340
Informatie aanvragen
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief