Groenbemester inwerken

Het verkleinen en inwerken van de groenbemester verbetert de bodem, doordat de organische stof uit de groenbemester beter wordt verdeeld en sneller in de bodem werkt. Het organische stofgehalte en daarmee het vermogen om voedingsstoffen en vocht vast te houden verbetert.

Verkleinen en inwerken groenbemester

Voor het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid is een regelmatige aanvoer van organische stof belangrijk. Groenbemesters dragen hieraan in belangrijke mate bij. Het goed verkleinen en inwerken van de groenbemesters is belangrijk om de groenbemester sneller te verteren, zodat de organische stof uit de groenbemester sneller de bodemvruchtbaarheid verbetert. 

De doorlaatbaarheid van de bodem verbetert, de bodem ademt beter waardoor de zuurstof toeneemt en het vermogen om vocht vast te houden neemt toe.

Daarnaast zorgt een goed ingewerkte groenbemester in combinatie met niet kerende grondbewerking voor het in stand houden en verbeteren van de bodemstructuur. Daardoor zijn de bewerkingen in het voorjaar eerder uit te voeren.

Evers biedt diverse oplossingen om het inwerken van groenbemester zo goed mogelijk uit te voeren.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief