Rijenbemesting

In de rij bemesten geeft een betere opname van voedingsstoffen, omdat de mest beter in het wortelbereik van de plant blijft. Zo beschikt de jonge plant sneller over de voedingsstoffen. Om bij de aangescherpte bemestingsnormen een optimale opbrengst te realiseren, is het essentieel dat mest daar terecht komt waar deze nodig is. Dus direct naast of in de rij, dicht bij de plantenwortels. De wortels kunnen dan direct beschikken over de nodige voedingsstoffen. Daarbij is er verschil tussen rijen bemesters op bewerkte akkers of rijen bemesters op akkers waar nog een gewas op staat.

Door de mest in het wortelbereik in te werken is het effect van de voeding beter en een extra kunstmest gift overbodig of te beperken.

Rijenbemester

Het in de rij uitrijden van organische mest ontziet de grond en houdt zo het functionerende capillaire systeem intact. Ook blijft het natuurlijke draagvermogen van de grond zoveel mogelijk behouden. Bovendien zorgt de stro- of mulchlaag op de onbewerkte akker voor een goede bescherming tegen erosie. Rijenbemesting heeft een positieve uitwerking op het water afvoerend vermogen van de grond door de bodemstructuur beter in stand te houden.

Strip-Till

Strip-Till is een methode die in Amerika al jaren erg populair is. Hierbij vindt de bemesting en bodembewerking alleen in de rij plaats waarbij tegelijk inwerking van de mest plaatsvindt. Zo ontstaat ook het typische beeld van rijen in het akkerland.

Voordelen rijenbemesting

Voordelen van rijenbemesting zijn: 

In de rij bemesten geeft een hogere benutting, want de mest blijft beter in het wortelbereik van de plant. Zo beschikt de jonge plant makkelijker over de nutriënten.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief