Is uw grasland winterklaar?

22 oktober 2021

Het groeiseizoen loopt bijna ten einde. Het afgelopen jaar is er veel gras gewonnen. De meeste boeren hebben hun ruwvoervoorraad goed kunnen (aan)vullen. Ongetwijfeld is de laatste snede gras nog niet geoogst. Hoe zorgt u ervoor dat uw grasland na een succesvol groeiseizoen goed voorbereid de winter in gaat?

Grashoogte

Zorg ervoor dat het gras niet te lang is. Een optimale grashoogte voor de winterperiode is 8 centimeter. Het gras komt hiermee goed de winter door, wat in het voorjaar een groeivoorsprong geeft. Gras dat te lang de winter ingaat heeft een grotere kans op vorstschade en verstikking.

Hogere opbrengst door eggen in najaar

Wageningen livestock Research heeft een onderzoek uitgevoerd na eggen in grasland. Het onderzoek heeft aangetoond dat eggen van grasland in het najaar zorgt voor een opbrengsttoename van 10 %. De eggetanden verwijderen op een mechanische wijze de ondiep wortelende grassen, onkruiden, dode grassen en de viltlaag. Door het eggen krijgen de goede grassen meer ruimte om te groeien en uit te stoelen.

Zorg voor een dichte zode

Het najaar is een geschikte tijd om een dichte graszode te realiseren. In het najaar groeit het bestaande gras minder snel en is er een lagere onkruiddruk. De concurrentie is beperkt. Het graszaad krijgt rustig de kans om te kiemen en zich vervolgens goed te ontwikkelen. Het doorzaaien is goed te combineren met het eggen van het grasland met de Evers Grass Profi. Een combinatie die de voordelen van het eggen en zaaien optimaal combineert, voor het beste resultaat. Het aankomende voorjaar start u met een dichte graszode voor een optimale ruwvoerproductie.

Voorkom natte plekken

Ook in (blijvend) grasland zorgt bodemverdichting voor een verminderde opbrengst. Bewerking van maaien tot oogsten vinden veelal plaats op dezelfde plek. De breedte van bijvoorbeeld de maaier of schudder verandert niet snel. In combinatie met telkens beginnen van de bewerkingen aan dezelfde kant van het perceel en strategie van bewerken, rijden de machines veelal over dezelfde plek. Ook intensief beweiden zorgt voor een verdichte laag in de bodem.

Bodemverdichting beperkt de wateropname en opslagcapaciteit van de bodem. Hetzelfde geldt voor de luchthuishouding en de zuurstof infiltratie in de bodem. Daarnaast beperkt het de intensiviteit en diepte van de beworteling. Allemaal factoren die een optimale ruwvoerproductie in de weg staan.  

In de nieuwsbrief van april hebben we u geattendeerd om de natte plekken in uw percelen te noteren. De tijd is nu aangebroken om de verdichte lagen in de bodem te verhelpen met de Evers Graslandwoeler of Graslandbeluchter. De Graslandwoeler heft diepere bodemverdichting op, terwijl de Graslandbeluchter meer oppervlakkige bodemverdichting opheft. Het opheffen van bodemverdichting verdient aandacht en is maatwerk. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Graslandverzorging en tips om uw grasland winterklaar te maken met de Evers Graslandwoeler en Beluchter
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief