Drie tips om uw grasland in topconditie te brengen!

1 april 2021

Na een memorabele sneeuwval begin februari heeft het voorjaar snel zijn intrede gedaan. De temperatuur begon snel te stijgen net als de temperatuursom. De bodem is aan het opwarmen en het voorjaar staat in de startblokken. Het is dus tijd om het grasland te verzorgen om de basis voor kwalitatief goed ruwvoer te leggen. Met de volgende drie tips brengt u uw grasland in topconditie:

Tip 1: Beoordeel het grasland

Een hoge kwaliteit ruwvoer telen start bij de basis, namelijk een goed en fit grasland. Een goed grasland beschikt over een juist uitgebalanceerd grassenbestand en een optimale bodemstructuur die in optimale conditie is. Om dat te realiseren is goede beoordeling van belang:

  • Maak een wandeling over het grasland in een W-vorm, om een goed totaalbeeld van het perceel te krijgen.
  • Beoordeel eerst het aandeel goede grassen.
    • >80% goede grassen = goed grassenbestand
    • 50-80% goede grassen = matig grassenbestand
    • <50% goede grassen = slecht grassenbestand
  • Beoordeel vervolgens de dichtheid van het grassenbestand aan de hand van het aantal open plekken in de graszode. De open plekken zorgen voor een holle zode, wat ideale plekken zijn voor de ontwikkeling van onkruiden en ongewenste grassen. Als vuistregel voor een voldoende dichte graszode geldt: tenminste 1 spruit Engels raaigras per handpalm (10x10cm).

Het advies is om bij een matig grassenbestand en/of in combinatie met een holle graszode het grasland te gaan doorzaaien. Bestrijd voorafgaand aan het doorzaaien de onkruiden en slechte grassen mechanisch, om open plekken te creëren en tevens een zaaibed te realiseren, zodat het jonge gras goed kan kiemen. Om in het voorjaar te gaan doorzaaien is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk uit te voeren, om de concurrentie van het bestaande gras te voorkomen. De bodemtempratuur, vanaf 7 graden, is een goede leidraad om het juiste moment te bepalen om te starten met doorzaaien.

Uitvoeren van het eggen en grasland doorzaaien in één werkgang. Het verschil tussen voor en na de bewerking is goed zichtbaar.

Tip 2: Eggen

Het voorjaar is tevens de tijd om het grasland en het bodemleven te activeren door het grasland te eggen . De eggetanden van de Evers wiedeg verwijderen op een mechanische wijze de ondiep wortelende slechte grassen, onkruiden, dode grassen en de viltlaag. De gewasresten verdrogen en verteren. Daarnaast vlakt de wiedeg en eventuele egalisatiebalk de molshopen uit, wat een bijdrage levert aan het verminderen van het ruw-as gehalte in het ruwvoer. Door het eggen krijgen de goede grassen meer de ruimte om te groeien en uit te stoelen.

Tip 3: Signalen noteren van de winter

Na de natte winter van 2020/2021 is duidelijk te zien op welke plekken mogelijke bodemverdichting aanwezig is. Plassen zijn een direct signaal van bodemverdichting. Bodemverdichting belemmert de waterinfiltratie, waardoor er de plassen ontstaan. Water op het land betekent zuurstofgebrek (verstikking) in de wortelzone en afname van het bodemleven. De mindere kwaliteit en smakelijkheid van het ruwvoer resulteert direct in een lagere ruwvoederopname en dus minder droge stof. Noteer deze plekken goed om ze in het najaar effectief te verhelpen verbeteren met de Evers graslandwoeler of graslandbeluchter. De graslandwoeler heft diepere bodemverdichting op, terwijl de graslandbeluchter oppervlakkiger bodemverdichting opheft en meer zuurstof in de toplaag brengt.

Graszode met slechte waterinfiltratie            

 Graszode met goede waterinfiltratie

Evers biedt een zeer uitgebreid programma graslandverzorgingsmachines om uw grasland te voorzien van een professioneel graslandonderhoud. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief