Injectie micro-organismen

15 augustus 2022

Goede resultaten nieuwe toepassing Evers Graslandwoeler in Zwitserland - injectie micro-organismen

Onze importeur A. Leiser AG in Zwitserland heeft een Graslandwoeler WBG 5-300 voorzien van een installatie om vloeistof met micro-organismen te injecteren in de bodem. De Graslandwoeler heft eerst de aanwezige verdichtingen op tot een diepte van 15 tot 45 cm. Het speciale design van de MT-tand voorkomt vermenging van de bodemlagen. Het woelen van het grasland heeft een positief effect op de capillaire werking en het zuurstofgehalte in de bodem.

Het tegelijk injecteren van micro-organismen levert goede resultaten op, aldus de enthousiaste reactie van Matthias van onze importeur en zijn klant Lohnunternehmen Beutler. Er is een betere humusopbouw, betere waterdoorlaatbaarheid en een vruchtbaardere bodem. Door het van opheffen van de verdichtingen met de Graslandwoeler, kunnen de micro-organismen snel en effectief aan het werk gaan. De boeren reageren zeer positief; ‘Het gras is veel groener.’

Door het toevoegen van effectieve micro-organismen aan de bodem is het mogelijk om het bodemleven te activeren/verbeteren. Het versterkte bodemleven kan een positieve invloed hebben op een betere/snellere organische stof opbouw en een betere bodemstructuur, wat ten goede komt voor de bodemvruchtbaarheid. Een onderzoeksmethode die weergave geeft van de mineralenbalans in de bodem is de Kingsey-Albrecht methode. Een goede chemische samenstellingen, oftewel de macro- en micro-elementen, van de bodem met de juiste pH-waarde is essentieel voor de ontwikkelingen van de bodembiologie en een actief bodemleven.

Het belang van een actief bodemleven voor de natuurlijke processen in de bodem is inmiddels bekend, zowel bij natuurbeschermers als bij boeren. De aanwezige regenwormen in de bodem zijn goed voor de plantengroei door het beschikbaar maken van de voedingstoffen. In de animatie is te zien hoe regenwormen hun werk doen in de bodem. Het in stand houden en stimuleren van het bodemleven is een belangrijk aspect voor onder andere de keuze voor soort grondbewerking, bouwplan en meststoffen.

Belangrijk is om te weten hoe de toestand van de bodem is. Oftewel ga eens met een schep het land in en beoordeel de bodem. Hoeveel regenwormen telt u? Hoe is de beworteling van het gewas? Hoe zijn de structuurelementen van de grond: kruimelig, afgerond of juist scherpblokkig? Is er een verdichting in de bodem aanwezig? Allemaal vragen die u ondersteunen om een goed beeld te krijgen van uw bodem. Aan de hand van deze bevindingen is een effectieve (grond)bewerking in te zetten.

Evers biedt een zeer uitgebreid programma van cultivatoren, woelers en bemesters en heeft de juiste oplossing voor uw specifieke omstandigheden. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Elke MT-tand beschikt over één eigen injectie leiding

Opheffende werking van de MT-tand, zonder de graszode te beschadigen

Door de injectietechniek bevestiging aan de MT-tand is het mogelijk om de micro-organismen rechtstreeks te injecteren in de bodem

Nieuwe toepassing injectie micro-organismen met Evers Graslandwoeler laat  goede resultaten zien
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief