Schoffelbemester 16 maisrijen

21 oktober 2021

De succesvolle Evers Schoffelbemester voor 8 en 12 maïsrijen is nu verder uitgebreid met een bemester voor 16 maïsrijen. Een innovatieve ontwikkeling die de capaciteit en slagkracht in het voorjaar vergroot. De grotere werkbreedte vermindert het aantal werkgangen in het perceel en rijsporen op de kopakker. De Evers Schoffelbemester draagt bij aan een duurzaam gebruik van bodem en voedingstoffen en vermindert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Uniek aan de doorontwikkelde 16 maïsrijen Schoffelbemester is het automatische camerastuursysteem van de schoffelelementen. Het camerastuursysteem beschikt over twee camera’s, voor een onafhankelijke aansturing van de secties aan de linker- en rechterzijde van de Schoffelbemester. De camera’s detecteren de groene tinten van de maïsplant en sturen deze naar de terminal. De intuïtieve terminal verwerkt de camerabeelden tot nauwkeurige stuursignalen voor de onafhankelijke secties. Iedere sectie beschikt over een eigen parallellogram stuurframe.

Door het automatische camerastuursysteem volgen de schoffelelementen altijd de positie van het gewas. Belemmeringen door aansluitingen van zaaiwerkgangen en onnauwkeurig gps-signaal zijn hierdoor verholpen. Een innovatieve doorontwikkeling om te allen tijde nauwkeurig en precies te bemesten en schoffelen, gecombineerd met een moeiteloze bediening overdag en ’s nachts.

De nieuwe Schoffelbemester kenmerkt zich door het 5-delig opklapbaar frame. Het frame is robuust gebouwd en de schoffelelementen (Busa) kunnen vrij bewegen door een parallellogramconstructie. Ieder schoffelelement is hierdoor optimaal bodemvolgend. Standaard beschikt de bemester over een V-stelling, wat het keren op de kopakker vereenvoudigt.

De mestuitlopen bevinden zich voor de schoffel, zowel links als rechts van de maïsplant. De roterende schoffel, die direct achter de mestuitloop zit, mengt vervolgens de mest met de aarde. Verbranding aan de maïsplant door de sterk geconcentreerde meststoffen wordt daardoor voorkomen. De schoffel met roterende werking roert de met mest verrijkte aarde naar de plant toe. De voedingstoffen komen daar waar de maïsplant ze nodig heeft, namelijk zo dicht mogelijk bij de wortels.

De roterende Schoffelbemester heeft vijf belangrijke functies:

  • schoffelen en bemesten in één werkgang
  • stropen van onkruid behoort tot het verleden door de roterende werking
  • het mengen van mest in de bovenste 5-10 cm aarde
  • het naar de maïsplant toebrengen van de met mest verrijkte aarde
  • meer lucht in de aarde in de bovenste 5-10 cm, wat bijdraagt aan een actiever bodemleven

De Evers Schoffelbemester is in staat om een nagift drijfmest aan de groeiende maïsplant te geven, voor een extra groeiboost. Het biedt daarnaast een oplossing voor de noodzaak om uitspoeling en vervluchtiging van voedingstoffen te verminderen. Door de totale mestgift in het groeiseizoen te verdelen in twee giften maakt de maïsplant optimaal gebruik van de voedingstoffen. Het verwijderen van concurrerend onkruid en een efficiëntere inzet van voedingstoffen zijn factoren voor een geslaagde oogst!

De Evers Schoffelbemester is optioneel met een zaaimachine voor het onderzaaien onder maïs leverbaar. De zaaimachine is een pneumatische zaaimachine, instelbaar voor verschillende vanggewassen.  

Evers Schoffelbemester voor 16 maïsrijen met automatisch camerastuursysteem vande schoffelelementen
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief