Subsidieregeling: Investeren in groen-economisch herstel

20 december 2021

Wilt u investeren en voorbereiden op de toekomst van uw landbouwbedrijf? Vandaag, 20 december 2021, is de subsidieregeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ opengesteld. Vanuit deze regeling is er een bedrag van ruim 35 miljoen euro beschikbaar. De machines van Evers zijn uitermate geschikt voor de regeling.

  • De subsidie bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten
  • Jonge landbouwers (<41 jaar) kunnen aanspraak maken op een hoger subsidiebedrag, namelijk tot 75%
  • De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal €25.000,- en maximaal €150.000,-
    • Met een subsidiepercentage van 60% dienen de investeringskosten tenminste €41.667,- te bedragen om de drempelwaarde van €25.000,- te halen
  • De regeling staat open t/m 14 februari 2022, 17:00uur.

Voorwaarde investering

Per landbouwbedrijf kunnen maximaal twee aanvragen ingediend worden, met per aanvraag één concrete investering. Voor het begrip investering is aangegeven dat producten die onmiskenbaar met elkaar verbonden zijn worden beschouwd als één investering. Met onmiskenbaar wordt bedoeld dat de investering alleen gebruikt kan worden (gebruiksklaar) als al deze bij elkaar behorende producten worden aangeschaft.

Aanvraag & realisatie

In het complete document, dat is gepubliceerd in de Staatscourant, staat de gehele regeling beschreven. In bijlage 5 en 6 staat een lijst met alle mogelijke investeringen. Per landbouwbedrijf kan een aanvraag voor maximaal 2 verschillende investeringen worden gedaan. Een aanvraag tot subsidieverlening bevat in ieder geval:

  • Het KVK-nummer van het landbouwbedrijf
  • Een offerte voor de investering of investeringen, bedoeld in bijlage 5 en 6
  • De voor investering of investeringen benodigde bewijsstukken, bedoeld in bijlage 5 en 6

De aanschaf van de investering mag plaatsvinden vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot subsidieverlening (Eigen risico). Uiterlijk binnen 2 jaar na de datum van de subsidieverlening moet de investering zijn uitgevoerd. Let op: met terugwerkende kracht een investering indienen is niet mogelijk. Bekijk hier het stappenplan op de RVO website.

Mogelijke investeringen met Evers machines

De aanvragen worden gerangschikt aan de hand van de punten van de duurzaamheidsscore. Hoe duurzamer de investering, hoe hoger dit getal.

Het overgrote deel van het Evers programma is geschikt voor de subsidieregeling. Enkele geselecteerde mogelijkheden uit de complete lijst met investeringen:

A3 Precisiebemesting - 16 punten

Systemen voor rijenbemesting met dierlijke mest.

Subsidiabel:

E3  Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding - 16 punten

Systemen, machines, werktuigen die gericht zijn op niet kerende, ondiepe bodembewerking en het oppervlakkig vermengen van gewasresten

Subsidiabel

E4 Zaaimachines of zaaimachine aanpassingen voor vanggewassen of groenbemesters - 15 punten

Zaaiapparatuur die gewas rechtstreeks in de groenbemester of gras kan zaaien, ter voorkoming van een extra werkgang of doodspuiten

Subsidiabel

E6 Machines voor het combineren van grondbewerking, spitten en/of zaaien en poten/planten - 15 punten

Deze investering draagt bij aan een betere basis voor bodemleven – biodiversiteit, en draagt bij aan het voorkomen van uitspoelen door het voorkomen van bodemverdichting

Subsidiabel

E8 Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal  - 14 punten

Investeringen die specifiek bedoeld zijn voor de verwerking van organisch restmateriaal (niet zijnde mest op bedrijfsniveau) met als doel het verhogen van bodemkwaliteit

Subsidiabel

Interesse of hulp nodig?

Wij helpen u graag met het vertalen van uw wensen om uw juiste machine samen te stellen! Neem contact op met uw Evers Premium dealer of vraag het ons.

*Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Subsidieregeling: Investeren in groen-economisch herstel - Evers Orlov cultivator met 4 rijen schijven
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief