Maïs telen op ruggen; wat houdt u nog tegen?

25 oktober 2021

In Nederland is maïs een belangrijk gewas voor de veehouderij. Maïs kenmerkt zich door stabiele en goede voedingswaarden. Gunstig voor een goede (melk)productie en uiteindelijk het bedrijfsresultaat. Voor een toekomstbestendige maïsteelt moet de bodem een topprestatie leveren. Oftewel de bodem is een topsporter! Om als topsporter goede prestaties te leveren moeten de voorzieningen en randvoorwaarden perfect zijn. Teel de maïs op ruggen en laat de bodem uitblinken!

Benut het aanwezige vocht optimaal

Vocht is belangrijk voor maïs om zich goed te ontwikkelen. De watervoorziening staat rechtstreeks in verband met de productie van het gewas. Vooral tijdens de bloei vraagt maïs om voldoende vocht voor een goede kolfzetting. Te weinig vocht resulteert in een laag kolfaandeel en dus een laag aandeel zetmeel.

Zoals in een eerder kennisartikel voor Topmais is beschreven wordt bodemverdichting in de landbouw zwaar onderschat. Om een optimale oogst te realiseren moet de bodem goed bewortelbaar zijn en vocht kunnen opnemen. Eventuele storende lagen in de bodem belemmeren de wortelontwikkeling en de capillaire werking van de bodem. In deze omstandigheden kan een gewas niet alle benodigde voedingsstoffen en vocht opnemen, wat de opbrengst verkleint. Ook is er een groter risico op uitspoeling van voedingstoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Een bewerking met de Evers Ruggenteeltwoeler heft aanwezige bodemverdichting op, precies onder de plek waar de maïs gaat groeien (bekijk video). Daarnaast zorgen de ruggen voor een bufferzone voor het overtollige regenwater. Doordat water de weg van de minste weerstand volgt, zakt het weg naar de plek waar de Ruggenteelwoeler de diepe grondbewerking heeft uitgevoerd. Dit zorgt voor  een efficiënte benutting van het regenwater.

Invloed organische stof op de bodemkwaliteit

Groenbemesters en vanggewassen krijgen een steeds nadrukkelijkere plek in het bouwplan. De opbouw van potentiële organische stof heeft een belangrijke invloed op de bodemkwaliteit. Bij een bewerking met de Evers Ruggenteeltwoeler heeft de organische stof een centrale positie.

Ruggen met een mooie structuur en effectief gebruik van het organische stof.

Het is van belang om de organische stof boven in de bouwvoor te verwerken. Een voorbewerking met een schijveneg is hiervoor erg geschikt. Hetzelfde geldt voor het injecteren van (drijf)mest. Stop het niet te diep weg. Door de bewerking met de Ruggenteeltwoeler worden de meststoffen en organische stof gemengd en in de rug verwerkt. Oftewel alles is aanwezig op de plek waar de maïsplant gaat groeien.

Fosfaat is een element dat niet erg mobiel is in de bodem. Door de meststoffen dicht bij de wortels te brengen kan de jonge maisplant er effectief gebruik van maken. Fosfaat speelt een belangrijke rol in de ademhaling en energievoorziening van de maïsplant. In het voorjaar is fosfaat belangrijk voor een goede wortelontwikkeling. Een bijkomend voordeel van maïs telen op ruggen is een groter bodemoppervlak door de ruggen. De bodem warmt hierdoor sneller op. Dit zorgt voor een actiever bodemleven en goede beschikbaarheid van de voedingstoffen voor de plant.

Enkele processen waar organische stof invloed op heeft en van belang zijn voor ‘Maïs op ruggen’:

  • vochthoudend vermogen. Het aandeel organische stof heeft een positieve invloed op de hoeveelheid beschikbaar vocht. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de grondsoort. Door de fijne structuur is de invloed op zandgrond hoger dan op kleigrond.
  • vermogen om nutriënten vast te houden en na te leveren tijdens het groeiseizoen.
  • bevordert bodemleven. Bodemleven heeft een actieve invloed op de uiteindelijke levering van de nutriënten uit de organische stof.
  • verbeterde bodemstructuur. Organische stof zorgt voor een betere structuur. Meer kleine poriën heeft een positief effect op de water- en lucht transport. Daarnaast is de grond beter verkruimelbaar en vermindert het de slempgevoeligheid.
  • stikstofbehoefte en stikstofuitspoeling. Door de extra mineralisatie komt er tijdens het groeiseizoen telkens langzaam stikstof vrij. Daarnaast zorgt de verbetering van het vochthoudend vermogen voor een vermindering van uitspoeling.

Links conventioneel gezaaid maïs.  Recht maïs op ruggen

Efficiëntere bewerking met een positief resultaat

Maïs op ruggen zorgt voor een vitale plant en een geslaagde en betrouwbare maïsoogst. Op het demonstratieperceel is de ‘Maïs op ruggen’ goed ontwikkeld. Een geslaagde maïsteelt met:

  • een beter ontwikkeld wortelstelsel met een goede mineralenbenutting;
  • een vitale en stevige plant;
  • een groot kolfaandeel voor een hoog aandeel zetmeel.

Een topprestatie van de bodem! Zorg voor een toekomstbestendige maïsteelt met de Evers Ruggenteelwoeler!

Maisteelt op ruggen met de Evers Ruggenteeltwoeler
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief