Hoe benut je grasland optimaal?

20 mei 2022

Momenteel stijgen de prijzen van veel producten tot recordhoogtes. Krachtvoer is voor een melkveehouder een belangrijke kostenpost. De vraag is: hoe breng je de kosten van krachtvoer naar beneden? Het antwoord op deze vraag ligt voor veel melkveehouders op het eigen grasland.

Grasland is verreweg het kostbaarste productiemiddel van een melkveehouder. De ondernemer heeft grasland nodig om zijn koeien te voorzien van voer. Het gewonnen voer zorgt voor de melkproductie van de koe en het uiteindelijke hoofddoel: melk. Het is voor de ondernemer essentieel om aandacht te besteden aan zijn waardevolle grasland.

Wanneer het grasland minder dan 60% goede grassen bevat wordt graslandvernietiging toegepast om vervolgens het land opnieuw in te zaaien. Voor een ondernemer is het echter voordeliger om jaarlijks graslandonderhoud toe te passen, dan jaarlijks het grasland te vernietigen. Onder jaarlijks graslandonderhoud wordt verstaan het woelen, beluchten en doorzaaien van het grasland.

Opheffen storende lagen door te woelen

Het woelen van grasland heft storende lagen op. Storende lagen ontstaan doordat er meerdere keren per jaar met grote zware machines over het land wordt gereden. Door deze storende lagen op te heffen kunnen wortels dieper wortelen en wordt de ontwateringscapaciteit van het land verhoogd. Er zijn dan geen plassen water meer zichtbaar op het land.

Waterbergend vermogen verbeteren door beluchten

Beluchten van het grasland is een bewerking die gemakkelijk uit te voeren is en weinig vermogen vraagt. Door het beluchten wordt de toplaag van het grasland geopend. Dit zorgt voor een beter waterbergend vermogen van de graszode. Doordat de toplaag is geopend kan zuurstof gemakkelijker de wortels bereiken. Dit, in combinatie met het verbeterde waterbergend vermogen, zorgt voor een betere groei van het grasland.

Verhogen grasopbrengst door doorzaaien

Doorzaaien van grasland verhoogt de grasopbrengst, wat resulteert in lagere krachtvoer kosten. Door vóór het doorzaaien het grasland te bewerken met een wiedeg worden de vilt- toplaag en onkruiden verwijderd. Hierdoor krijgen goede grassen meer ruimte om te groeien. Door het grasland vervolgens door te zaaien krijgt het graszaad de kans om goed te kiemen. Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van wiedeggen en doorzaaien in het najaar een opbrengst verhoging van 10% genereert in het voorjaar bij de eerste snede (WUR, 2022).

Evers Agro B.V. biedt een complete lijn machines voor het toepassen van graslandverzorging. De machines zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen zodat wij samen met u de meest geschikte machine voor uw bedrijf kunnen kiezen.

Evers Graslandwoeler

De Evers Graslandwoeler heeft een maximale werkdiepte van 45 cm. De messen snijden de graszode open, vervolgens heffen de rechte tanden de storende laag op. Ten slotte drukken de Orionrollen de graszode weer aan, voor een vlak perceel.

Evers Graslandwoeler - opheffen storende lagen

Evers Graslandbeluchter

Evers biedt Graslandbeluchters in werkbreedtes van 250 cm tot 900 cm. De graslandbeluchters van Evers vragen weinig vermogen en zorgen voor goede groei, betere kwaliteit en hogere opbrengst van het gras. Het grasland kan beter groeien door een verhoogd waterbergend vermogen en door een verhoging van de zuurstof toevoer. Door de optionele mechanische hef is het mogelijk om de werkgang te combineren met een Evers Grass Profi

Evers Grass-Profi

Met de Evers Grass-Profi is het land te wiedeggen en daarna gelijk door te zaaien. Door deze handelingen te combineren bespaart u brandstof en tijd. De machine egaliseert de grond, verwijdert de viltlaag en onkruiden, zaait het grasland door en rolt tenslotte het grasland. Dit bevordert de uitstoeling van de bestaande goede grassen en de kieming van de jonge grassen.

evers Grass-Profi - Verhogen grasopbrengst door doorzaaien
Verhogen grasopbrengst door doorzaaien met Evers Grass-Profi
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief