Uitrijperiode van drijfmest gaat bijna van start

27 januari 2021

Hoe mag ik mest uitrijden in 2021? 

Het aftellen kan beginnen! Vanaf 16 februari is het weer mogelijk om drijfmest uit te rijden op gras- en bouwland.  Voor drijfmest en vaste mest gelden verschillende regels. Bepalend wat mag is afhankelijk van de grondsoort en of de mest ‘in’ of ‘op’ de grond wordt uitgereden. Het ‘in’ de grond injecteren van de mest vermindert de ammoniak uitstoot, waarmee mest injecteren emissiearm is.

Sinds dit jaar is er een wijziging in de uitrijperiode van drijfmest voor maïspercelen op zand- en lössgrond. Volgens de nieuwe wet mag u op maïspercelen pas vanaf 15 maart mest uitrijden. Tevens dient de agrariër uiterlijk 15 februari zijn maïspercelen te registreren bij het RVO.

Verder is er voor het uitrijden van drijfmest een splitsing gemaakt tussen gras- en bouwland. Want bij grasland heeft de grondsoort invloed op het bemesten.

Om de verschillende regels voor het uitrijden van drijfmest in beeld te brengen hebben wij bij Evers een overzichtelijke flyer gemaakt: ‘Hoe mag ik mest uitrijden in 2021’’

Hoe mag ik mest uitrijden in 2021

Voor de volledigheid noemen wij ook nog even de website van het RVO met daarop alle beschikbare gegevens.  

Evers biedt een zeer uitgebreid programma van bemesters aan voor zowel bouwland als grasland op alle grondsoorten.  

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief