Test nieuwe Evers Ruggenteeltwoeler

12 mei 2020

Begin mei testte Evers bij Mts. Eshuis in Diffelen (Ov.) een nieuwe machine die ruggen opbouwt om naderhand mais in te zaaien. In het noorden van Duitsland wordt deze techniek al een tijd gebruikt. Daar wordt vaak gebruik gemaakt van een vier- of zes rijige machine, die wordt gecombineerd met een maiszaaimachine. Zo wordt in één werkgang de rug opgebouwd en de mais gezaaid.

Voordelen mais in ruggen zaaien

In Nederland is mais zaaien in ruggen betrekkelijk nieuw, deze wijze van zaaien heeft een aantal voordelen:

 • Meer zekerheid van een goede maisopbrengst
 • Organische stof blijft boven in de bouwvoor door niet kerende grondbewerking
 • Goede benutting van water en minerale voedingstoffen – minder verdamping van water
 • De grond op de ruggen warmt sneller op, wat vroeg(er) zaaien mogelijk maakt
 • Beter en dieper wortelend gewas in de rij, actiever wortelstelsel, minder kans op stress
 • Bij extreme regenval blijft het water tussen de rijen staan, en staat de maisplant droog op de rug
 • Zeer goed draagvermogen omdat de grond tussen de rijen niet intensief wordt bewerkt

  Vooral bij extreme weercondities (zoals overvloedige regen en droogte) levert het zaaien in ruggen grote voordelen op.

  De zaaicombinatie bestaat uit een speciaal ontwikkelde woeler die de grond waar de maisrijen komen 20 tot maximaal 45 cm. diep lostrekt. De woelertand mengt de grond door zijn rechte vorm niet, maar heft bodemverdichting op en breekt storende lagen en oude ploegzolen open. Door de bodem in de rij los te woelen, wortelt het gewas gemakkelijk dieper.

  Daarna vormen twee speciaal ontwikkelde elementen aan beide zijden van de rijen de rug. De eerder uitgereden meststoffen komen zo in de rug terecht, wat als voordeel heeft dat ze op het juiste moment beschikbaar zijn voor de wortels van de plant. Doordat de grond tussen de rijen alleen oppervlakkig wordt bewerkt trekt oppervlaktewater via de rug in de bodem. De voedingsstoffen worden daardoor naar de wortels van de plant geleid in plaats van dat de wortels op zoek moeten naar de voedingsstoffen. De rug wordt stevig aangedrukt met gietstalen rollen die zorgen voor een goede vastlegging van de rug. Vervolgens worden de ruggen met een maiszaaimachine ingezaaid. 

  Uit onderzoeken is gebleken dat het wortelgewicht van mais op ruggen zo’n 25% hoger is dan het wortelgewicht bij conventionele teelt. Uiteindelijk leidt dit tot een duurzame maisoogst.

  Op de hoogte blijven?

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief