Meer en beter gras tijdens droogte?

12 mei 2020

Meer en beter gras en meer melk?
De opbrengst van grasland is in belangrijke mate afhankelijk van de bodem, vocht, voeding en de samenstelling van de graszode. Als één van deze vier factoren al onvoldoende is, heeft dit grote gevolgen voor de opbrengst. Goed grasland heeft een opbrengst van toch wel 12.000 kg ds/ha. Gemiddeld grasland blijft veelal steken op een opbrengst van 10.000 kg ds/ha. Deze minderopbrengst maakt de noodzaak voor het werken aan goed grasland meer dan duidelijk.

Bodem en vocht
In tijden van droogte is beregenen een mogelijkheid. Ook zie je de afgelopen jaren dat beregenen soms niet kan, mede vanwege de te lage (grond)waterstanden. De bodem is een ander verhaal, daar heb je meer invloed op, doordat verdichtingen machinaal op te heffen zijn. De Evers graslandwoeler verbetert de bodemstructuur en heft verdichte lagen zoals een ploegzool of verdichtingen ten gevolge van zware machines op en houdt de graszode daarbij intact. Het opheffen van wat diepere bodemverdichting is belangrijk om in natte perioden voldoende afwatering te hebben en tevens om de wortels gemakkelijker dieper te laten wortelen. In drogere perioden blijft uw graszode hierdoor langer groen.

Het opheffen van oppervlakkige bodemverdichting kan met de graslandbeluchter van Evers. Met deze machine opent u de bodem aan de oppervlakte tot een diepte van 15 cm, waardoor er meer lucht in de grond komt en de wortels meer ruimte krijgen.

Voeding
Zorg voor de goede kunstmestgift in combinatie met drijfmest. Let daarbij op de juiste pH van de bodem en laat uw bodem periodiek bemonsteren. De bemonsteringsresultaten geven inzicht in de benodigde voeding.

Samenstelling van de graszode
Blijvend grasland bevat goede en minder goede grassen en (on)kruiden. Na verloop van tijd neemt het aandeel goede grassen zoals Engels raaigras, timothee en klaver af en stijgt het aandeel slechte grassen zoals ruwbeemd, kweek en straatgras. Naast grassen bevat het grasland onkruiden die zich met de jaren flink kunnen vermeerderen. Door het doorzaaien van blijvend grasland is het mogelijk om de kwaliteit van blijvend grasland te borgen en op peil te houden. Wie hier goed in slaagt, is in staat om blijvend een goede opbrengst aan droge stof met goede voedingswaarden te realiseren.

Zolang het aandeel goede grassen 80% of meer is, is uw graszode vitaal. Is het aandeel goede grassen minder dan 80 % dan loont het direct om door te zaaien. Is het aandeel slechte grassen zelfs groter dan 40% of bevat de graszode meer dan 20% kweek, dan is er maar één advies en dat is het vernieuwen van de graszode. Steeds meer veehouders zaaien om die reden jaarlijks hun grasland door met een onderhoudsgift graszaad. 

Doorzaaien kan met de Grass Profi Profi en wiedeg van Evers. Met de wiedeg trekt u slechte grassen los en met de Grass Profi zaait u graszaad en drukt u het graszaad voor een goede kieming aan. De Evers Grass Profi is de perfecte machine voor een grote prestatie (veel ha/uur) en robuust werk.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief