Is uw maisperceel bestand tegen zware regenval?

26 juli 2021

Geen jaar is hetzelfde. Na drie droge zomers is het dit jaar zoeken naar droge momenten om gewassen te kunnen oogsten. Het benadrukt het belang om aan de slag te gaan met een toekomstbestendige maisteelt.

Dit voorjaar hebben we regelmatig te maken gehad met (plaatselijk) hevige neerslag in korte tijd. Meestal  is niet de hoeveelheid water direct een probleem maar de bodem. Structuurproblemen zoals bodemverdichting zijn op maispercelen meteen zichtbaar; water blijft dan staan op het perceel. Voor een maisplant is voldoende zuurstof essentieel om te kunnen groeien. Staat een perceel maïs volledig onder water, dan is alle zuurstof uit de bodem weg. Het groeistadium van de mais en met name de ontwikkeling van het wortelstelsel, bepaalt hoe lang de mais onder water kan overleven. Gemiddeld is dat 24 uur.

Het opheffen van eventuele aanwezige bodemverdichting, het intact houden van opgebouwde organische stof en bodemleven zijn belangrijke aspecten voor een toekomstbestendige maisteelt. Door de bodem te bewerken met de Ruggenteeltwoeler komt hier nog een extra voordeel bij; de mais staat op ruggen. Een maisperceel met ruggen heeft een beter waterbergend vermogen door de extra wateropslag tussen de ruggen. De maisplanten blijven droog (boven water) staan.

Perceel mais in Limburg. 10 juni gezaaid na oogst GPS silage

Verder zorgt de Ruggenteeltwoeler met de speciaal gevormde liftende tanden (Evers MT-tand) ervoor dat  de grondlagen intact blijven. Er is geen mengende werking waardoor het opgebouwde kostbare bodemleven en de organische stof behouden blijft. De tanden voeren precies op de plek waar de maisplant gaat groeien de diepe grondbewerking uit (+/- 40 centimeter). Het overtollige water dat tussen de ruggen staat  zoekt altijd de weg van de minste weerstand, en zakt dus weg naar de plek waar de diepe grondbewerking is uitgevoerd. Door de goede capillaire werking profiteert de maisplant op deze manier optimaal van het water.

De mais die dit voorjaar tijdens de Evers demotour op ruggen is gezaaid groeit goed en ontwikkeld een groot wortelstel. De verschillen op de percelen waar de mais zowel conventioneel als op ruggen is gezaaid zijn de goed zichtbaar. De mais op ruggen ontwikkelt een groter wortelstel met veel haarwortels. Een betere opname van de voedingstoffen door een beter wortelstel voorkomt uitspoeling.

Dit jaar houdt Evers u tijdens het groeiseizoen op de hoogte van de voortgang en ontwikkeling van de percelen met ‘Mais op ruggen’. Wilt u er zeker van zijn dat u niks mist? Meld u dan snel aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Evers Agro  en volg ons op de social media! Evers is partner van het project TopMaïs.

Mais conventioneel gezaaid bij Proeftuin de Peel

Mais op ruggen gezaaid bij Proeftuin de Peel

Wortelstelsel met veel haarwortels bij mais op ruggen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief