Hoe teel je aardappels zonder ploegen of spitten?

23 juli 2021

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) krijgt steeds meer aandacht in de akkerbouw. Deze wijze van akkerbouw beperkt zich niet alleen tot stoppen met ploegen. Het gaat om het verbeteren van de weerbaarheid van de bodem door opbouw van organische stof en bevordering van het bodemleven.

Sinds 2009 voeren onderzoekers van Wageningen University & Research lange termijn experimenten uit waarin de effecten van gereduceerde grondbewerking gevolgd worden. In deze experimenten zijn ook Evers grondbewerkingsmachines ingezet.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek, de voordelen, uitdagingen en aandachtspunten van gereduceerde grondbewerking in de aardappelteelt in de brochure van de WUR1

1 Van Balen, D. J. M., Van Asperen, P., Van Leeuwen-Haagsma, W. K., Wesselink, M. & Cuperus, F. (2019)

Aardapppelen telen zonder ploegen of spitten met inzet van Evers grondbewerkingsmachines
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief