Graslandwoeler voor woelen in maisonderzaai

29 augustus 2019

Nieuw: Evers Graslandwoeler geschikt voor woelen in de mais onderzaai.

Evers introduceert een nieuw model Graslandwoeler met een variabele tandafstand van 75 tot 90 cm. Met de tandafstand op 75 cm. is deze woeler uitermate geschikt om de bodem tussen de rijen maisstoppels te woelen.

Beperken structuurschade

De nieuwe woeler is ontwikkeld om structuurschade in maisland te herstellen. Gedurende de maisteelt treedt bodemverdichting op door machines, rijsporen en extreme weersomstandigheden. Grondbewerking om structuurschade op te heffen is niet toegestaan, tenzij het vanggewas intact blijft. De nieuwe Evers Graslandwoeler heft structuurschade op, zonder het vanggewas te beschadigen.

De nieuwe Evers woeler, is voorzien van een snijschijf (om de zode door te snijden) en een niet mengende tand. Daarmee heeft u de machine om structuurschade op te heffen, om in het nieuwe teeltseizoen goed en vlot van start te gaan. De woeler is voorzien van 3 tanden die verschuifbaar zijn van 75 naar 90 cm. Verder is de machine eenvoudig uit te breiden naar 5 tanden h.o.h. 75 cm. Optioneel is een opbouw zaaimachine voor een vanggewas mogelijk. Naast inzet in de maisteelt blijft deze Evers woeler vanzelfsprekend inzetbaar op blijvend grasland.

De Evers graslandwoeler heft bodemverdichting op terwijl de graszode intact blijft. De waterhuishouding in de bodem verbetert, waardoor het grasland (of maisland) in het voorjaar eerder te berijden en/of te beweiden is. De bewerking met de graslandwoeler draagt eraan bij dat de grasmat in goede conditie blijft. Relatief dure graslandvernieuwing is daardoor uit te stellen, of kan zelfs helemaal achterwege blijven.

Nieuwe Evers Graslandwoeler met een variabele tandafstand van 75 tot 90 cm
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief