Demo Ruggenteeltwoeler

12 april 2021

Wilt u meer zekerheid voor een geslaagde maisteelt?

Dan demonstreren wij graag bij u of uw klanten onze Ruggenteelwoeler in combinatie met maïszaaimachine. Wij zijn overtuigd van de voordelen van een maisteelt op ruggen. Durft u het aan?

>> Demo aanvragen? Bel 0546 644 866 of mail naar verkoop@eversagro.nl

Voordelen van maisteelt op ruggen
Mais telen op ruggen zorgt voor meer zekerheid en betrouwbaarheid voor een geslaagde maisteelt. Een bewerking van de Ruggenteelwoeler in combinatie met de zaaimachine biedt de volgende voordelen:

  • Organische stof blijft boven in de bouwvoor door de niet-kerende-grondbewerking
  • De ruggen zorgen voor een groter bodemoppervlak waardoor de bodem in het voorjaar sneller opwarmt.
  • Hogere bodemtemperatuur vergemakkelijkt de voedingsstoffen opname en stimuleert de wortelontwikkeling.
  • Bij extreme regenval blijft het water tussen de ruggen staan. De maisplant staat droog.
  • Sterk ontwikkeld wortelstelsel zorgt voor een effectievere opname van de voedingstoffen.
  • Onderzoek heeft aangetoond dat het wortelgewicht van maïs op ruggen zo’n 25% hoger is dan het wortelgewicht bij een conventionele maisteelt

Toekomstbestendige maisteelt

In Nederland is mais een belangrijk gewas voor de veehouderij. Mais kenmerkt zich door het bevatten van stabiele en goede voedingswaarden, wat gunstig is voor een goede (melk)productie. Om mais te telen is het van belang dat de bodem voldoende voedingstoffen bevat en over een goede bodemstructuur beschikt. Mais is een subtropisch gewas en heeft behoefte aan voldoende vocht en warmte. Klimaatveranderingen met extremere weersomstandigheden en het belang van een goede bodemstructuur vraagt om vernieuwde teelttechnieken! Bekijk de video van de Evers Ruggenteeltwoeler in actie. 

Financieel aantrekkelijke bewerking
De grondbewerking door de ruggenteelwoeler biedt daarnaast ook financiële voordelen ten opzichte van de conventionele grondbewerkingen voor een maisteelt. Een bijkomend voordeel is dat de bewerking van de ruggenteelwoeler en het zaaien in één werkgang gebeurd. De inzet van machinebewegingen op het land zijn beperkt. Een effectieve inzet van mens en materiaal voor een efficiënte en geslaagde maisteelt!

Bron: (KWIN 2020 & Evers Agro, 2021)
Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden ontleend

Enthousiast? Wat te doen…

  • Meld u voor 19 april 2021 aan door te mailen naar verkoop@eversagro.nl of bel: 0546 644866
  • Vervolgens neemt een specialist van Evers contact met u op
  • Voor de demonstratie levert Evers een 4 rijer Ruggenteelwoeler in combinatie met een maiszaaimachine. De beschikbaarheid van een trekker wordt in overleg vastgesteld. U hoeft zelf alleen het zaaizaad te regelen.
  • Het uitvoeren van de demonstratie gebeurt onder begeleiding van een specialist van Evers.

Vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact met ons op. T: 0546 644 866 of verkoop@eversagro.nl. Wij informeren u graag.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief