Bodemverdichting opheffen?

12 juni 2020

Bodemverdichting opheffen met de Holsteiner voorzetwoeler

Om de bodem in een goede conditie te houden en een optimale oogst te realiseren is het belangrijk de bodem vitaal te houden. Vitaal betekent het opheffen van verdichting en het op de juiste manier bewerken van de bodem.

Opheffen verdichting

Bodemverdichting belemmert de groei van gewassen, doordat de wortelontwikkeling belemmerd is en het wateropnemend vermogen van de bodem lager is. Zodra er sprake is van bodemverdichting moet deze, als de bodemomstandigheden het toelaten, opgeheven worden. Door de bodem te woelen heft u bodemverdichting op.

Bij het opheffen van verdichting is het belangrijk de grond los te trekken of open te breken op plaatsen waar dat nodig is. De vitaliteit van de bodem blijft zo behouden. Verder zorgt dit voor:

  • Goede draagkracht van de bodem
  • Goed waterbergend vermogen
  • Goede capillaire werking
  • Losse grond: voor een goede doorworteling van de bodem
  • Zuurstof in de bodem

Woelen met beleid

Voor het opheffen van bodemverdichting is de Evers Holsteiner voorzetwoeler de perfecte machine. Door de bodem te bewerken met deze woeler op plaatsen waar dat nodig is, blijft de bodemstructuur zoveel mogelijk intact. Voordelen van de Evers Holsteiner voorzetwoeler zijn:

  • Minimale grondbewerking met behoud van een optimaal bodemleven
  • Geen mengende werking
  • Optimale grondstroom tijdens bewerking
  • Twee bewerkingen in één werkgang mogelijk

Samenvattend: met de Evers voorzetwoeler heft u bodemverdichting op en realiseert u een verbeterde water- en luchthuishouding in uw bodem. Planten kunnen daardoor gemakkelijker wortelen en de beschikbare voedingsstoffen beter opnemen.

Bodemverdichting opheffen met de Evers Holsteiner voorzetwoeler
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief